16 maj 2017

Gernandt & Danielsson biträder vid ALM Equitys obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid ALM Equitys andra obligationslån till ett värde om SEK 600 000 000.

Obligationerna emitteras inom ett rambelopp om SEK 1 000 000 000. Bolaget har åtagit sig att notera obligationerna vid Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden kan komma att användas till återbetalning av befintlig skuld inom bolaget, återköp av bolagets utestående obligationer med ISIN SE0008014690 eller till allmänna företagsändamål.

ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag som förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare Nordea Bank AB med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Sofie Viktorsson och Associates Maria Klaesson och Katarina Odelberg.

Skriv ut