22 mars 2018

Gernandt & Danielsson biträder vid Aspire Globals obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid Aspire Global plc:s emission av företagsobligationer till ett värde om 27,5 miljoner euro inom ett rambelopp om 80 miljoner euro. Bolaget har åtagit sig att notera obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden kommer att användas inom den löpande verksamheten, inklusive förvärv, investeringar och andra strategiska transaktioner.

Aspire Global erbjuder operatörer och s.k. white labels en fullservicelösning för lansering och drift av onlinekasino och sportbetting. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare Carnegie och Pareto Securities med ett team bestående av Partner Mikael Borg samt Senior Associates Adrian Della Morte Pålstam och Philip Rämsell.

Skriv ut