1 juni 2017

Gernandt & Danielsson biträder vid Bayports emission av ytterligare obligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid Bayports emission av ytterligare efterställda obligationer till ett värde av 150 miljoner kronor inom ett rambelopp om 800 miljoner kronor.

Bayport Management Ltd har genomfört en emission av ytterligare obligationer till ett värde av 150 miljoner kronor. Efter emissionen uppgår det totala utestående beloppet av Bayports obligationslån till 800 miljoner kronor, vilket motsvarar obligationslånets totala rambelopp. Obligationslånet är noterat på Nasdaq Stockholm och Bayport har åtagit sig att notera de nya obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt Bayport och dess finansiella rådgivare DNB Markets med ett team bestående av partner Mikael Borg och associates Katarina Odelberg och Evelina Lund.

Skriv ut