12 juni 2019

Gernandt & Danielsson biträder vid Bayports första emission av sociala obligationer samt dess inlösen av befintliga obligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid Bayport Management Ltd:s emission av sociala obligationer om 260 miljoner USD, inom ett rambelopp om 400 miljoner USD. Emissionslikviden ska användas i enlighet med ramverket för de sociala obligationerna till att förtidsinlösa befintliga obligationer om 1 900 miljoner SEK samt till generella företagsändamål. Bayport avser notera de sociala obligationerna på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List.

Gernandt & Danielsson biträder Bayport och dess finansiella rådgivare DNB Markets, ABG Sundal Collier AB och Absa Bank med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Counsel Adrian Della Morte Pålstam samt Senior Associate Maria Klaesson.

Skriv ut