16 september 2013

Gernandt & Danielsson biträder vid Bayports obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid Bayports emission av obligationer till ett värde av 600 miljoner kronor inom en ram om 800 miljoner kronor.

Det Mauritiska bolaget Bayport Management Limited har emitterat svenska obligationer till ett värde av 600 miljoner kronor. Emissionen var en private placement riktad till svenska och utländska institutionella investerare. Obligationerna har emitterats inom ett rambelopp om 800 miljoner kronor. Obligationslånet är Bayports tredje svenska obligation och kommer likt tidigare obligationslån sedermera att noteras vid NASDAQ OMX Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt Bayport och dess finansiella rådgivare ABG Sundal Collier AB och DNB Markets med ett team som bestått av delägaren Mikael Borg samt de biträdande juristerna Sofie Viktorsson och Adrian Della Morte Pålstam.

Skriv ut