28 augusti 2014

Gernandt & Danielsson biträder vid Bayports obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid Bayports emission av obligationer till ett värde av 200 miljoner kronor inom en ram om 800 miljoner kronor.

Det Mauritiska bolaget Bayport Management Limited har emitterat svenska obligationer till ett värde av 200 miljoner kronor. Emissionen var en private placement riktad till svenska och utländska institutionella investerare. Obligationerna har emitterats inom ett rambelopp om 800 miljoner kronor och genom emissionen har hela rambeloppet emitterats. Obligationslånet är upptaget till handel på företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt Bayport och dess finansiella rådgivare ABG Sundal Collier AB och DNB Markets med ett team som bestått av Partner Mikael Borg samt Senior Associate Sofie Viktorsson och Associate Adrian Della Morte Pålstam.

Skriv ut