11 november 2014

Gernandt & Danielsson biträder vid Bayports obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid Bayports emission av efterställda obligationer till ett värde av 650 miljoner kronor inom ett rambelopp om 800 miljoner kronor

Bayport Management Ltd har beslutat att emitterat svenska efterställda obligationer till ett värde av 650 miljoner kronor. Emissionen är en private placement riktad till svenska och utländska institutionella investerare. Obligationerna emitteras inom ett rambelopp om 800 miljoner kronor. Obligationslånet är Bayports fjärde svenska obligation och kommer likt tidigare obligationslån att noteras på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt Bayport och dess finansiella rådgivare ABG Sundal Collier AB med ett team som bestått av Partner Mikael Borg, Senior Associate Björn Svensson och Associate Adrian Della Morte Pålstam. 

Skriv ut