25 januari 2019

Gernandt & Danielsson biträder vid Bellman Groups emission av ytterligare obligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid Bellman Groups emission av ytterligare obligationer till ett värde av 100 miljoner kronor inom ett rambelopp om 600 miljoner kronor.

Bellman Group AB (publ) har genomfört en emission av ytterligare obligationer till ett värde av 100 miljoner kronor. Efter emissionen uppgår det totala utestående beloppet av Bellman Groups obligationslån till 600 miljoner kronor, vilket motsvarar det totala rambeloppet för obligationslånet. Obligationslånet är noterat på Nasdaq Stockholm och Bellman Group har åtagit sig att notera de nya obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt vid obligationsemissionen med ett team bestående av Partner Mikael Borg och Associates Katarina Odelberg och Robin Entenza.

Skriv ut