26 april 2016

Gernandt & Danielsson biträder vid Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets obligationsemission

Fastighetsbolaget Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) har beslutat att emittera företagsobligationer till ett värde om 250 miljoner kronor. Obligationerna emitteras inom ett rambelopp om 500 miljoner kronor. Bolaget har åtagit sig att notera obligationerna vid Nasdaq Stockholm. 

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare Carnegie Investment Bank AB (publ) med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Adrian Della Morte Pålstam och Associate Katarina Odelberg.

Skriv ut