22 november 2013

Gernandt & Danielsson biträder vid Byggmästare Anders J Ahlströms obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid Byggmästare Anders J Ahlströms emission av obligationer till ett värde av 200 miljoner kronor.

Det privata bostadsfastighetsbolaget Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) har emitterat obligationer till ett värde av 200 miljoner kronor. Obligationerna har emitterats som en del av finansieringen av ett indirekt förvärv av ett fastighetsbestånd i Alby i södra Stockholm. Säljare var det av Botkyrka kommun helägda allmännyttiga bostadsbolaget AB Botkyrkabyggen. Emissionen utfördes genom en private placement och är säkerställd genom pant över samtliga aktier i emittenten. Obligationslånet kommer sedermera att noteras vid NASDAQ OMX Stockholm First North.

Gernandt & Danielsson har biträtt Pareto Securities AB med ett team som bestått av delägaren Mikael Borg samt de biträdande juristerna Daniel Gutman, Sofie Viktorsson, Fredrik Eklund och Fredrik Francke-Rydén.

Skriv ut