5 december 2016

Gernandt & Danielsson biträder vid ByggPartners notering på Nasdaq First North Premier

ByggPartner har idag noterats på Nasdaq First North Premier.

ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) är ett renodlat byggentreprenadföretag med kompletterande verksamhet inom byggservice och byggnadsställningar. Den huvudsakliga verksamheten inom byggentreprenad omfattar ny- och ombyggnation av kommersiella fastigheter, bostäder och samhällsfastigheter. Bolaget är verksamt i Stockholm, Mälardalen, Uppsala, där det ser en stor tillväxtpotential samt i Dalarna där Bolaget är ett av de marknadsledande byggföretagen.

Erbjudandet bestod av ett riktat erbjudande till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och internationellt. Erbjudandet omfattade totalt 6 961 584 befintliga aktier i bolaget, vilket motsvarade cirka 57,5 procent av de totalt 12 107 103 utestående aktierna i bolaget.

Gernandt & Danielsson har biträtt ByggPartner i noteringsprocessen med ett team som bestått huvudsakligen av Partner Bob Johanson samt Associates Jonas Hämälä, Philip Rämsell, Fredrik Haräng och Jeanette Jönsson.

Skriv ut