12 september 2016

Gernandt & Danielsson biträder vid Catena Media p.l.c:s obligationsemission

Catena Media p.l.c har emitterat företagsobligationer till ett värde om 50 miljoner euro. Obligationerna emitteras inom ett rambelopp om 100 miljoner euro. Bolaget har åtagit sig att notera obligationerna vid Nasdaq Stockholm.

Catena Media p.l.c är ett företag verksamt inom internetbaserad marknadsföring och affiliateverksamhet, främst inom casino och lån och har sina aktier noterade på First North.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare Carnegie Investment Bank AB och Swedbank AB med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Adrian Della Morte Pålstam och Associates Jonas Hämälä och Katarina Odelberg.

Skriv ut