19 februari 2018

Gernandt & Danielsson biträder vid Catena Medias emission av nya företagsobligationer och frivilliga förtidsinlösen av deras utestående obligationslån

Gernandt & Danielsson biträder vid Catena Medias plc:s emission av nya företagsobligationer till ett initialt värde om totalt 150 miljoner euro, som emitteras inom ett rambelopp om 250 miljoner euro. I samband med emissionen förtidsinlöser Catena Media sitt befintliga obligationslån med förfall 2019. Emissionslikviden kommer bland annat att användas till återbetalning av befintligt utestående obligationslån och till allmänna verksamhetsändamål inklusive förvärv. Bolaget har åtagit sig att notera obligationerna på företagsobligationslistan på Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare Carnegie och Danske Bank med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Adrian Della Morte Pålstam och Associates Katarina Odelberg och Camilla Hedner.

Skriv ut