9 juni 2017

Gernandt & Danielsson biträder vid Catena Medias emission av ytterligare obligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid Catena Medias emission av ytterligare obligationer till ett värde av 50 miljoner euro inom ett rambelopp om 100 miljoner euro

Catena Media p.l.c har genomfört en emission av ytterligare obligationer till ett värde av 50 miljoner euro. Efter emissionen uppgår det totala utestående beloppet av Catena Medias obligationslån till 100 miljoner euro, vilket motsvarar obligationslånets totala rambelopp. Obligationslånet är noterat på Nasdaq Stockholm och Catena Media har åtagit sig att notera de nya obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt Catena Media och dess finansiella rådgivare Carnegie Investment Bank och Swedbank med ett team bestående av partners Fredrik Palm och Mikael Borg och associate Katarina Odelberg.

Skriv ut