30 oktober 2017

Gernandt & Danielsson biträder vid Compactor Fastigheter AB (publ):s obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid Compactor Fastigheter AB (publ):s emission av företagsobligationer till ett värde om SEK 500 000 000. Bolaget har åtagit sig att notera obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden kommer att användas inom den löpande verksamheten vilket innefattar förvärv av värdepapper och fast egendom.

Compactor Fastigheter AB investerar främst i fastighetsrelaterade tillgångar genom sitt dotterbolag FastPartner AB (publ), vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholms Mid-caplista.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare ABG Sundal Collier med ett team bestående av Partner Mikael Borg och Associates Maria Klaesson och Camilla Hedner. Bolaget har även biträtts av Bergh & Co.

Skriv ut