18 september 2020

Gernandt & Danielsson biträder vid Compactors emission av obligationer samt dess inlösen av befintliga obligationer

Gernandt & Danielsson biträder Compactor Fastigheter AB (publ) (”Compactor”) vid emission av obligationer om 750 miljoner kronor, som emitteras inom ett rambelopp om totalt 1 000 miljoner kronor. Compactor har åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Gernandt & Danielsson biträder även vid Compactors pågående inlösen av dess befintliga obligationer om 500 miljoner kronor.

Compactor investerar främst i fastighetsrelaterade tillgångar genom sitt dotterbolag FastPartner AB (publ), vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholms Mid-caplista.

Gernandt & Danielsson biträder Compactor med ett team bestående av partner Mikael Borg, senior associate Mikael Bolling samt associate Simon Wetterholm. Därutöver har Swedbank och Arctic Securities agerat finansiella rådgivare åt Compactor.

Skriv ut