16 september 2021

Gernandt & Danielsson biträder vid Compactors emission av obligationer

Gernandt & Danielsson biträder Compactor Fastigheter AB (publ) vid emission av obligationer till ett belopp om 300 miljoner kronor med löptid tills 2024 och ISIN SE0016802912. Obligationerna emitteras inom en ram om maximalt 750 miljoner kronor. Gernandt & Danielsson biträder även Compactor Fastigheter AB (publ) vid en emission ytterligare obligationer under obligationslånet 2021/2024 till ett belopp om 50 miljoner kronor. Totalt utestående belopp under obligationslånet uppgår därmed till 350 miljoner kronor.

Compactor har åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Compactor investerar främst i fastighetsrelaterade tillgångar genom sitt dotterbolag Fastpartner AB (publ), vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholms Mid-caplista.
Gernandt & Danielsson biträder Compactor med ett team bestående av partner Mikael Borg, senior associate Mikael Bolling samt associate Simon Wetterholm. Därutöver har Arctic Securities agerat finansiell rådgivare åt Compactor.

Skriv ut