20 januari 2021

Gernandt & Danielsson biträder vid Compactors emission av ytterligare obligationer

Gernandt & Danielsson biträder Compactor Fastigheter AB (publ) vid emission av ytterligare obligationer till ett belopp om 100 miljoner kronor, som emitteras inom ett befintligt rambelopp om 1 000 miljoner kronor. Efter emissionen uppgår det totala utestående beloppet av obligationslånet till 850 miljoner kronor. Compactor har åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av de ytterligare obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Compactor investerar främst i fastighetsrelaterade tillgångar genom sitt dotterbolag Fastpartner AB (publ), vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholms Mid-caplista.

Gernandt & Danielsson biträder Compactor med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Mikael Bolling samt Associate Simon Wetterholm. Därutöver har Arctic Securities agerat finansiell rådgivare åt Compactor.

Skriv ut