24 mars 2021

Gernandt & Danielsson biträder vid Compactors emission av ytterligare obligationer

Gernandt & Danielsson biträder Compactor Fastigheter AB (publ) vid emission av ytterligare obligationer till ett belopp om 150 miljoner kronor, som emitteras inom ett befintligt rambelopp om 1 000 miljoner kronor. Efter emissionen uppgår det totala utestående beloppet av obligationslånet till 1 000 miljoner kronor. Compactor har åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av de ytterligare obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Compactor investerar främst i fastighetsrelaterade tillgångar genom sitt dotterbolag Fastpartner AB (publ), vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholms Mid-caplista.

Gernandt & Danielsson biträder Compactor med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Mikael Bolling samt Associate Simon Wetterholm. Därutöver har Arctic Securities agerat finansiell rådgivare åt Compactor.

Skriv ut