20 mars 2017

Gernandt & Danielsson biträder vid Corem Property Groups emission av företagsobligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid Corem Property Groups emission av företagsobligationer om en initial emissionsvolym om 500 miljoner kronor. Obligationerna emitteras inom ett rambelopp om totalt en miljard kronor. Bolaget har åtagit sig att notera obligationerna på Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden ska enligt obligationsvillkoren användas till allmänna verksamhetsändamål inkluderat förvärv och refinansiering av utestående obligationslån.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som förvaltar, förädlar och utvecklar lager-, logistik- och handelsfastigheter.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolagets finansiella rådgivare Swedbank och Nordea med ett team bestående av Partner Mikael Borg och Associate Maria Klaesson.

Skriv ut