28 augusti 2014

Gernandt & Danielsson biträder vid Diamorphs obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid Diamorphs emission av obligationer till ett värde av 500 miljoner kronor inom en ram om 800 miljoner kronor.

Diamorph AB (publ), en leverantör av avancerade materiallösningar för särskilt krävande industriella applikationer, har emitterat svenska obligationer till ett värde av 500 miljoner kronor med möjlighet att emittera obligationer om ytterligare 300 miljoner kronor.

Emissionslikviden ska användas till att refinansiera bolagets utestående obligation om 425 miljoner kronor samt till att betala kvarstående tilläggsköpeskilling för det förvärv av Tenmat-koncernen som genomfördes 2012, och som accelereras till följd av refinansieringen. Emissionen var en private placement riktad till utvalda svenska och utländska institutionella investerare, inklusive existerande obligationsinnehavare. Obligationerna säkerställs bland annat genom aktiepanter i vissa av bolagets dotterbolag och bolaget har åtagit sig att notera obligationerna vid NASDAQ OMX Stockholm.

Gernandt & Danielsson biträdde bolaget och dess finansiella rådgivare Carnegie Investment Bank AB och Pareto Securities AB med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Fredrik Eklund samt Associates Marcus Karner och Fredrik Francke-Rydén.

Skriv ut