11 maj 2021

Gernandt & Danielsson biträder vid DistITs emission av företagsobligationer och dess återköp och förtida inlösen av befintliga obligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid DistIT AB (publ):s (”DistIT”) emission av företagsobligationer med ett initialt belopp om 300 miljoner kronor inom ett totalt rambelopp om 800 miljoner kronor. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. Gernandt & Danielsson biträder även vid DistITs återköp och förtida inlösen av bolagets befintliga obligationer 2018/2022.

DistITs affärsidé är att förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, mobility, hemelektronik, nätverk och datakommunikation i Europa. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Gernandt & Danielsson biträder med ett team bestående av partner Mikael Borg, senior associate Mikael Bolling samt associates Jonathan Antonsson och Mathilda Wallén. ABG Sundal Collier har agerat finansiell rådgivare till bolaget i samband med transaktionen.

Skriv ut