6 juni 2014

Gernandt & Danielsson biträder vid Episurf Medicals notering på NASDAQ OMX Stockholm

Episurf Medical AB:s ansökan om upptagande till handel av bolagets aktier av serie B på NASDAQ OMX Stockholm har godkänts och första dag för handel är planerad till den 11 juni 2014. Noteringen innebär att handeln i Episurf Medicals B-aktier flyttar från handelsplatsen NASDAQ OMX First North.

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra effektiva och skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat och kirurgiska borrmallar utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare Pareto Securities i noteringsprocessen med ett team som bestått av partner Carl Westerberg, senior associate Gustav Skogö och associate Oscar Anderson.

Skriv ut