4 mars 2014

Gernandt & Danielsson biträder vid European Energys obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid European Energys emission av obligationer till ett värde av 45 miljoner euro inom en ram om 60 miljoner euro.

Bolaget European Energy A/S, verksamt inom förnyelsebar energi, har emitterat icke säkerställda obligationer till ett värde av 45 miljoner euro med möjlighet att emittera obligationer om ytterligare 15 miljoner euro. Emissionen var en private placement riktad till utvalda svenska och internationella investerare och bolaget har åtagit sig att notera obligationerna vid NASDAQ OMX Stockholm. Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare ABG Sundal Collier med ett team bestående av delägaren Mikael Borg, Sofie Viktorsson, solicitor i England och Wales samt registrerad EU-advokat vid Sveriges advokatsamfund samt Fredrik Eklund, advokat.

Skriv ut