12 juni 2019

Gernandt & Danielsson biträder vid Fastators emission av ytterligare företagsobligationer

Gernandt & Danielsson biträder Aktiebolaget Fastator (publ) vid emission av ytterligare företagsobligationer till ett värde om 150 miljoner kronor varvid det totala utestående beloppet uppgår till det befintliga rambeloppet om 700 miljoner kronor. Fastator har åtagit sig att notera obligationerna på företagsobligationslistan på Nasdaq Stockholm.

Fastator är ett investmentbolag med fokus på fastighetssektorn. Fastators portfölj sträcker sig från traditionella fastighetsbolag till tjänsteföretag inom förvaltning och nya digitala lösningar för fastighetsbranschen. Fastators aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt Fastator och dess finansiella rådgivare, Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ), med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Mikael Bolling och Associate Camilla Hedner. Därutöver har Advokatfirman Glimstedt biträtt Fastator.

Skriv ut