18 september 2020

Gernandt & Danielsson biträder vid Fastators emissioner av obligationer samt dess återköp av befintliga obligationer

Gernandt & Danielsson biträder Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) vid emission av två obligationer, vardera om 500 miljoner kronor samt varav ena emitteras inom ett rambelopp om totalt 700 miljoner kronor. Fastator har åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Gernandt & Danielsson biträder även vid Fastators pågående återköpserbjudande av dess befintliga obligationer om 700 miljoner kronor.

Fastator är ett investmentbolag med fokus på fastighetssektorn. Fastators portfölj sträcker sig från traditionella fastighetsbolag till tjänsteföretag inom förvaltning och nya digitala lösningar för fastighetsbranschen. Fastators aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm.

Gernandt & Danielsson biträder Fastator med ett team bestående av partner Mikael Borg, senior associate Mikael Bolling samt associate Simon Wetterholm. Därutöver har Nordea, Pareto Securities och Swedbank agerat finansiella rådgivare åt Fastator.

Skriv ut