14 september 2016

Gernandt & Danielsson biträder vid Fastators obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid Fastators emission av företagsobligationer till ett värde av 250 miljoner kronor

Aktiebolaget Fastator (publ) har beslutat att emittera företagsobligationer till ett värde av 250 miljoner kronor genom private placement. Obligationerna emitteras inom ett rambelopp om 500 miljoner kronor. Bolaget har åtagit sig att notera obligationerna vid Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden kommer att användas till finansiering av tillväxt i befintliga innehav samt till nya investeringar.

Fastator är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn och har sina aktier noterade på Nasdaq First North.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare Pareto Securities AB med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Sofie Viktorsson och Associate Philip Rämsell.

Skriv ut