21 februari 2018

Gernandt & Danielsson biträder vid Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ):s obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ):s emission av företagsobligationer till ett värde om 350 000 000 kronor inom ett rambelopp om 500 000 000 kronor. Bolaget har åtagit sig att notera obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden kommer att användas inom den löpande verksamheten, inklusive fastighetsförvärv och refinansiering av befintlig skuld.

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som äger, förvaltar, utvecklar och bygger bostäder och kommersiella fastigheter i Malmö. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare Carnegie och Nordea med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Adrian Della Morte Pålstam och Associates Camilla Hedner och Johan Malmsten.

Skriv ut