11 april 2019

Gernandt & Danielsson biträder vid Fastighets Aktiebolaget Trianons (publ) emission av hållbara hybridobligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid Fastighets Aktiebolaget Trianons (publ) emission av ett subordinerat efterställt hållbart obligationslån om 400 000 000 kronor inom ett rambelopp om 500 000 000 kronor. Bolaget har som intention att notera obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer. Emissionslikviden kommer att användas i enlighet med bolagets hållbara ramverk med inriktning på social hållbarhet. Bolagets hållbara ramverk har upprättats i enlighet med the Green Bond Principles, the Social Bond Principles och the Sustainability Bond Principles som utfärdats av ICMA, och har erhållit klassificeringen "Medium Green" från CICERO Centre for International Climate Research.

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som äger, förvaltar, utvecklar och bygger bostäder och kommersiella fastigheter i Malmö. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare Nordea med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Mikael Bolling och Associate Camilla Hedner.

Skriv ut