7 juni 2021

Gernandt & Danielsson biträder vid Fastighets Aktiebolaget Trianons (publ) emission av ytterligare företagsobligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid Fastighets Aktiebolaget Trianons (publ) emission av ytterligare företagsobligationer till ett värde om 100 000 000 inom ramen för Trianons utstående upp till 500 000 000 seniora icke säkerställda företagsobligationer med ISIN SE0015530985 och slutligt förfall i augusti 2023. Efter emissionen uppgår det utestående beloppet under obligationerna till 350 Mkr. Emissionslikviden ska användas för allmänna bolagsändamål inklusive fastighetsfinansiering och återbetalning av befintlig skuld.

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som äger, förvaltar, utvecklar och bygger bostäder och kommersiella fastigheter i Malmö och som sedan ett flertal år systematiskt arbetar med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap med kortnamnet TRIAN.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare Arctic Securities AS med ett team bestående av partner Mikael Borg och associate Camilla Hedner.

Skriv ut