2 januari 2018

Gernandt & Danielsson biträder vid fastighetsförsäljning till Kungsleden

Tobin Properties, Fridhem Fastighetsutveckling och medinvesterare har ingått avtal om försäljning av fastigheterna Gladan 5, 6 och 7 på Kungsholmen till Kungsleden. Fastighetsvärdet uppgår till 485 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt.

Gernandt & Danielsson, genom Partner Bob Johanson och Associate Philip Rämsell, biträder säljarna i transaktionen.

Skriv ut