24 maj 2021

Gernandt & Danielsson biträder vid Fastpartner AB:s (publ) upprättande av MTN-program

Gernandt & Danielsson biträder vid Fastpartner AB:s (publ) (”Fastpartner”) upprättande av sitt obligationsprogram för så kallade medium term notes (”MTN-programmet”). MTN-programmet utgör en del av Fastpartners skuldfinansiering och har en ram om 8 miljarder kronor under vilken Fastpartner har möjlighet att på kapitalmarknaden löpande uppta lån i svenska kronor, euro eller norska kronor med en löptid om lägst ett år. Fastpartner har emitterat gröna obligationer om 1 250 miljoner kronor med slutligt förfall 2025 under MTN-programmet.

Fastpartner har i samband därmed upprättat ett grundprospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Gernandt & Danielsson biträder Fastpartner med ett team bestående av partner Mikael Borg, senior associate Mikael Bolling samt associate Simon Wetterholm. Därutöver är Handelsbanken utsedd till arrangör under MTN-programmet och är dessutom emissionsinstitut tillsammans med Arctic Securities, Danske Bank, och Swedbank.

Skriv ut