24 juni 2021

Gernandt & Danielsson biträder vid Fastpartners emission av gröna obligationer samt förtida inlösen av utestående obligationslån

Gernandt & Danielsson biträder Fastpartner AB (publ) (”Fastpartner”) vid emission av gröna obligationer med ett belopp om 700 miljoner kronor under bolagets utestående MTN-program. Emissionslikviden kommer att användas till att refinansiera utestående icke säkerställda obligationer med slutligt förfall i september 2021 och i enlighet med Fastpartners gröna ramverk. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List. Gernandt & Danielsson biträder även vid Fastpartners pågående inlösen av dess befintliga obligationer 2018/2021 med ISIN SE0010949545 som kommer att genomföras den 30 juni 2021.

Fastpartner är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna kommersiella fastigheter. Fastpartner bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete och strävar efter att lokaler och tjänster ska vara miljöanpassade samt förvaltas och utvecklas med minsta möjliga resursåtgång och miljöpåverkan.

Gernandt & Danielsson har biträtt Fastpartner med ett team bestående av partner Mikael Borg, senior associate Mikael Bolling och associate Simon Wetterholm.

Skriv ut