26 november 2018

Gernandt & Danielsson biträder vid Fastpartners emission av gröna obligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid Fastpartners emission av gröna obligationer till en summa om 1 miljard kronor inom ett rambelopp om totalt 1,5 miljarder kronor. Emissionsvolymen ska användas i enlighet med Fastpartners gröna ramverk, till finansiering och refinansieing av gröna fastigheter samt investeringar i förnybara energikällor och energieffektivitet. Fastpartners gröna ramverk har erhållit klassificeringen Medium Green från CICERO Center for International Climate Research. Fastpartner avser notera de gröna obligationerna på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List.

Fastpartner är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna kommersiella fastigheter. Fastpartner bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete och strävar efter att lokaler och tjänster ska vara miljöanpassade samt förvaltas och utvecklas med minsta möjliga resursåtgång och miljöpåverkan.

Gernandt & Danielsson har biträtt den finansiella rådgivaren Swedbank och Fastpartner med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associates Mikael Bolling och Maria Klaesson samt Associate Camilla Hedner. Den legala rådgivaren Bergh & Co har också biträtt Fastpartner.

Skriv ut