23 mars 2019

Gernandt & Danielsson biträder vid Fastpartners emission av obligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid Fastpartners emission av obligationer till en summa om 500 miljoner kronor. Emissionsvolymen ska användas till återbetalning av utestående obligationslån, fastighetsförvärv och allmänna verksamhetsändamål. Fastpartner avser notera obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Fastpartner är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna kommersiella fastigheter. Fastpartner bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete och strävar efter att lokaler och tjänster ska vara miljöanpassade samt förvaltas och utvecklas med minsta möjliga resursåtgång och miljöpåverkan.

Gernandt & Danielsson har biträtt den finansiella rådgivaren Swedbank och Fastpartner med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Mikael Bolling och Associate Camilla Hedner. Den legala rådgivaren Bergh & Co har också biträtt Fastpartner.

Skriv ut