20 september 2019

Gernandt & Danielsson biträder vid Fastpartners emission av ytterligare gröna obligationer

Gernandt & Danielsson biträder Fastpartner AB (publ) vid emission av ytterligare gröna obligationer till ett värde om 300 miljoner kronor, som emitteras inom det befintliga rambeloppet om 1,5 miljarder kronor. Efter emissionen uppgår det totala utestående beloppet av Fastpartners gröna obligationslån till 1,3 miljarder kronor. Fastpartner har åtagit sig att notera obligationerna på företagsobligationslistan på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List.

Fastpartner är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna kommersiella fastigheter. Fastpartner bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete och strävar efter att lokaler och tjänster ska vara miljöanpassade samt förvaltas och utvecklas med minsta möjliga resursåtgång och miljöpåverkan.

Gernandt & Danielsson har biträtt Fastpartner samt den finansiella rådgivaren Swedbank med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Mikael Bolling och Associate Camilla Hedner.

Skriv ut