21 juli 2020

Gernandt & Danielsson biträder vid Fastpartners emission av ytterligare obligationer

Gernandt & Danielsson biträder Fastpartner AB (publ) vid emission av ytterligare obligationer till ett värde om 200 miljoner kronor, som emitteras inom ett befintligt rambelopp om 1,5 miljarder kronor. Efter emissionen uppgår det totala utestående beloppet av obligationslånet till 1,1 miljarder kronor. Fastpartner har åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av de ytterligare obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Fastpartner är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna kommersiella fastigheter. Fastpartner bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete och strävar efter att lokaler och tjänster ska vara miljöanpassade samt förvaltas och utvecklas med minsta möjliga resursåtgång och miljöpåverkan.

Gernandt & Danielsson har biträtt Fastpartner samt de finansiella rådgivarna Swedbank och Danske Bank med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Mikael Bolling och Associate Camilla Hedner.

Skriv ut