1 september 2016

Gernandt & Danielsson biträder vid FastPartners emission av företagsobligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid FastPartners emission av företagsobligationer om en summa om 600 miljoner kronor. Obligationerna emitteras inom ett rambelopp om totalt en miljard kronor. Bolaget har åtagit sig att notera obligationerna på Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden kommer att användas till fastighetsförvärv, återbetalning av utestående obligationslån och allmänna verksamhetsändamål.

FastPartner är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna kommersiella fastigheter.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolagets finansiella rådgivare Swedbank och Danske Bank med ett team bestående av Partner Mikael Borg och Associate Maria Klaesson.

 

Skriv ut