14 maj 2019

Gernandt & Danielsson biträder vid Fastpartners frivilliga förtidsinlösen av utestående obligationslån och vid Fastpartners emission av nya företagsobligationer

Gernandt & Danielsson biträder Fastpartner AB (publ) vid bolagets frivilliga förtidsinlösen av obligationslånet som förfaller i september 2019 och vid Fastpartners emission av obligationer till ett värde om 800 miljoner kronor. Emissionsvolymen ska användas till återbetalning av utestående obligationslån, fastighetsförvärv och allmänna verksamhetsändamål. Fastpartner avser notera obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Fastpartner är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna kommersiella fastigheter. Fastpartner bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete och strävar efter att lokaler och tjänster ska vara miljöanpassade samt förvaltas och utvecklas med minsta möjliga resursåtgång och miljöpåverkan.

Gernandt & Danielsson har biträtt Fastpartner samt de finansiella rådgivarna Danske Bank och Swedbank med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Mikael Bolling och Associate Camilla Hedner.

Den legala rådgivaren Bergh & Co har också biträtt Fastpartner.

Skriv ut