16 oktober 2014

Gernandt & Danielsson biträder vid FastPartners obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid FastPartners emission av icke säkerställda obligationer till ett värde av 100 miljoner kronor.

Det på Nasdaq Stockholm noterade fastighetsbolaget FastPartner AB (publ) har emitterat företagsobligationer till ett värde av 100 miljoner kronor genom en private placement. Obligationerna har emitterats inom ett rambelopp om 500 miljoner kronor, av vilket bolaget sedan tidigare har emitterat 400 miljoner kronor. Obligationslånet är sedan tidigare upptaget till handel på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare Pareto Securities AB (publ) med ett team som bestått av Partner Mikael Borg samt Senior Associate Fredrik Eklund.

Skriv ut