30 januari 2015

Gernandt & Danielsson biträder vid FastPartners obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid FastPartners emission av obligationer till ett värde av 300 miljoner kronor

Fastighetsbolaget FastPartner AB (publ) har emitterat icke säkerställda företagsobligationer med rörlig ränta till ett värde av 300 miljoner kronor genom en private placement. Obligationerna har emitterats inom ett rambelopp om 600 miljoner kronor. Bolaget har åtagit sig att notera obligationslånet på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.
Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare Swedbank AB (publ) med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Fredrik Eklund och Associate Erika Olofsson.

Skriv ut