10 april 2013

Gernandt & Danielsson biträder vid försäljning av apotekskedjan Medstop

Den nordiska private equity-investeraren Segulah säljer Medstop Group Holding AB och dess dotterbolag Medstop AB till Oriola-KD Holding Sverige AB. Gernandt & Danielsson har biträtt Segulah.

Oriola innehar sedan tidigare apotekskedjan Kronans Droghandel Apotek AB och kommer efter förvärvet inneha omkring 21 procent av den svenska apoteksmarknaden. Medstop värderas till 1 460 miljoner kronor. Transaktionen är villkorad av tillstånd från Konkurrensverket och Läkemedelsverket.

Gernandt & Danielssons team har letts av ansvarig delägare Anders Wallén och biträdande juristen Anna Holm i huvudsak biträdda av counsels Joakim Brännström och Rolf Larsson samt biträdande juristerna Johanna Kjellqvist, Cecilia Stridsberg och Katja Kulesch.

Skriv ut