2 mars 2021

Gernandt & Danielsson biträder vid Genova Property Group AB:s (publ) emission av gröna hybridobligationer

Gernandt & Danielsson har biträtt vid Genova Property Group AB:s (publ) (”Genova”) emission av gröna hybridobligationer om 500 miljoner kronor, som emitteras inom ett rambelopp om totalt 1 250 miljoner kronor. Genova har för avsikt att ansöka om upptagande till handel av hybridobligationerna på listan för hållbara obligationer vid Nasdaq Stockholm.

Genova är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 december 2020 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 5,4 miljarder kronor med en uthyrbar yta om cirka 190 000 kvm samt innehade 5 890 bostadsbyggrätter. Genovas preferensaktier och stamaktier är sedan den 12 juni respektive 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson biträder Genova med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associates Maria Klaesson och Mikael Bolling samt Associate Simon Wetterholm. Därutöver har ABG Sundal Collier och Swedbank agerat finansiella rådgivare åt Genova.

Skriv ut