12 september 2018

Gernandt & Danielsson biträder vid Genova Property Groups emission av ytterligare obligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid Genova Property Groups emission av ytterligare obligationer till ett värde av 200 miljoner kronor inom ett rambelopp om 750 miljoner kronor.Genova Property Group AB (publ) har genomfört en emission av ytterligare obligationer till ett värde av 200 miljoner kronor. Efter emissionen uppgår det totala utestående beloppet av Genova Property Groups obligationslån till 500 miljoner kronor. Obligationslånet är noterat på Nasdaq Stockholm och Genova Property Group har åtagit sig att notera de nya obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt vid obligationsemissionen med ett team bestående av Partner Mikael Borg och Associate Maria Klaesson.

Skriv ut