18 juni 2019

Gernandt & Danielsson biträder vid Genova Property Groups nyemission av preferensaktier

Gernandt & Danielsson biträder Genova Property Group AB (publ) i samband med en kapitalanskaffning om 124 miljoner kronor genom en riktad nyemission av preferensaktier. Emissionslikviden kommer användas för att stärka Genovas finansiella beredskap för investeringar i och förvärv av fastigheter. Preferensaktierna är noterade på Nasdaq First North.

Gernandt & Danielssons team har huvudsakligen bestått av delägare Fredrik Palm och biträdande jurist Pierre Olsson.

Skriv ut