10 september 2020

Gernandt & Danielsson biträder vid Genovas emission av företagsobligationer samt Genovas återköpserbjudande och förtidsinlösen av utestående obligationer

Gernandt & Danielsson biträder Genova Property Group AB (publ) vid bolagets emission av företagsobligationer till ett sammanlagt värde om 400 miljoner kronor inom ett rambelopp om 750 miljoner kronor. Nettolikviden kommer användas för återköp och inlösen av Genovas utestående obligationer av serie 2017/2021 och därefter allmänna bolagsändamål. I samband med obligationsemissionen har Genova återköpt utestående obligationer till ett totalt nominellt belopp om 106 miljoner kronor, och bolagets frivilliga inlösen av samtliga utestående obligationer förväntas slutföras i januari 2021. Bolaget avser att ansöka om upptagande av de nya obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Genova är ett personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter långsiktigt, hållbart och med stort engagemang. Genova är inriktat på kommersiella lokaler, samhällsfastigheter och bostäder i Storstockholm och Uppsalaregionen.

Gernandt & Danielsson har biträtt Bolaget och dess finansiella rådgivare Carnegie Investment Bank AB och Nordea Bank Abp med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Counsel Adrian Della Morte Pålstam, Senior Associate Rasmus Perdahl och Associate Camilla Hedner.

Skriv ut