29 januari 2021

Gernandt & Danielsson biträder vid Heba Fastighets AB:s (publ) upprättande av MTN-program

Gernandt & Danielsson biträder vid Heba Fastighets AB:s (publ) (”Heba”) upprättande av sitt obligationsprogram för så kallade medium term notes (”MTN-programmet”). MTN-programmet utgör en del av Heba skuldfinansiering och har en ram om 2 miljarder kronor under vilken Heba har möjlighet att på kapitalmarknaden löpande uppta lån i svenska kronor, euro eller norska kronor med en löptid om lägst ett år inklusive gröna obligationer.

Heba har i samband därmed upprättat ett grundprospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Gernandt & Danielsson biträder Heba med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Mikael Bolling samt Associate Simon Wetterholm. Därutöver är Handelsbanken utsedd till arrangör under MTN-programmet och dessutom emissionsinstitut tillsammans med Nordea och SEB.

Skriv ut