29 januari 2021

Gernandt & Danielsson biträder vid Heimstaden AB:s (publ) upprättande av MTN-program

Gernandt & Danielsson biträder vid Heimstadens AB:s (publ) (”Heimstaden”) upprättande av sitt obligationsprogram för så kallade medium term notes (”MTN-programmet”). MTN-programmet utgör en del av Heimstaden skuldfinansiering och har en ram om 10 miljarder kronor under vilken Heimstaden har möjlighet att på kapitalmarknaden löpande uppta lån i svenska kronor, euro eller norska kronor med en löptid om lägst ett år.

Heimstaden har i samband därmed upprättat ett grundprospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Gernandt & Danielsson biträder Heimstaden med ett team bestående av Partners Mikael Borg och Sofie Viktorsson, Senior Associate Mikael Bolling samt Associate Simon Wetterholm. Därutöver är Swedbank utsedd till arrangör under MTN-programmet och dessutom emissionsinstitut tillsammans med Arctic Securities, Danske Bank, DNB och Nordea.

Skriv ut