16 oktober 2020

Gernandt & Danielsson biträder vid Heimstaden Bostads emission av hybridobligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid Heimstaden Bostad AB (publ):s ("Heimstaden Bostad") emission av hybridobligationer till ett värde om 500 miljoner euro. Emissionen väckte ett stort intresse och boken nådde en topp på mer än två gånger av det nominella beloppet.

Emissionslikviden är avsedd att användas för allmänna bolagsändamål.

Gernandt & Danielsson biträder Heimstaden Bostad med ett team bestående av partners Mikael Borg och Sofie Viktorsson, senior associate Mikael Bolling samt associates Johan Malmsten och Jonathan Antonsson.

Skriv ut