31 augusti 2020

Gernandt & Danielsson biträder vid Heimstaden Bostads emission av obligationer under dess EMTN-program samt dess återköp av befintliga obligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid Heimstaden Bostad AB (publ):s (”Heimstaden Bostad”) holländska dotterbolags emission av obligationer, garanterade av Heimstaden Bostad, om 650 miljoner euro under Heimstaden Bostads EMTN-program. Gernandt & Danielsson biträder även vid Heimstaden Bostads pågående återköpserbjudande rörande befintliga obligationer om 150 miljoner euro av dess utestående obligationer om 500 miljoner euro utgivna under EMTN-programmet.

Emissionslikviden är avsedd att användas för återbetalning av kortfristiga banklån samt för finansierandet av återköpserbjudandet.

Gernandt & Danielsson biträder Heimstaden Bostad med ett team bestående av partners Mikael Borg och Sofie Viktorsson, senior associate Mikael Bolling samt associates Johan Malmsten och Jonathan Antonsson.

Skriv ut